Zlate roke

Zlate roke je projekt za ovrednotenje brške noše, ki so ga omogočila sredstva iz Deželnega sklada za slovensko jezikovno manjšino, uresničila pa ga je Občina Dolina v sodelovanju z Občino Hrpelje-Kozina, s SKD France Prešeren, SPD Mačkolje in Tržaško folklorno skupino “Stu ledi”.