Skoči na vsebino

SLOVENSKI VODNI KROG: Lobnica

    Featured Video Play Icon

    V tokratnem vodnem potepu Rok in Ana raziskujeta Lobnico, enega večjih pohorskih potokov. Odlikuje jo dokaj velik strmec, saj se od povirja do izliva v Dravo spusti več kot 1000 m. Lobnica izvira na močvirni vzhodnopohorski planoti, v bližini Tihega jezera pod Bajgotovim vrhom. Večji pritoki v zgornjem toku so Črnava, Piklerica in Kraljiščica, ki se izlivajo pred Bajgotom, nakar priteče Lobnica v gozdni rezervat – pragozd Šumik. Ob izlivu se nahaja vas Ruše, ki je imela pestro industrijsko zgodovino v kovaštvu, žagarstvu in lesarstvu – v tesni povezavi z hudourniško Lobnico, katera vodna moč je dajala zagon razvoju okoliških krajev. Danes pa je to le spomin na čase vodnih koles mlinov in žag ter ostankov vodnih drč. A pri izlivu Lobnice v Dravo je Ana pripravila Roku presenečenje.