Skoči na vsebino

SLOVENSKI VODNI KROG: Cerkvenica

    Featured Video Play Icon

    Potok Cerkvenica je zaradi svojega izvornega vodnega toka zelo zapleten vodotok, kajti kmalu po naselju Vuzenica se iz Pohorja steka mnogo različnih potokov in težko je določiti, kateri je tisti pravi. Pri prvih dveh sotočjih potoka iz Pohorja, je levi, Plavžnica, že kmalu gorvodno močno razvejan s številnimi pritoki, desni pa je v svoji vodni poti enovit in mogočen. Domačini mu pravijo potok Požarnica. Ob potoku leži strnjeno naselje Vuzenica, ki je položeno v kotanjo ob strugi reke Drave in njenega pritoka Cerkvenice. Nekdaj so tu splavarji splavljali »flose«, prevozniki pa so ob Dravi veselo tovorili. Živahno je bilo tudi na številnih sejmih. O nekdanji slavi še danes pričajo ostanki starega gradu in župnijska cerkev sv. Nikolaja. V njej je bil nadžupnik pesnik in narodni buditelj Anton Martin Slomšek. In prav tu dobita Ana in Rok poseben navdih.