SLOVENSKI VODNI KROG: Badaševica in Škocjanski zatok

Featured Video Play Icon

Badaševica, ki jo domačini imenujejo Karlonga ali Korna lunga, je vodotok hudourniškega značaja, dolg 11 kilometrov, ki teče znotraj meja občine Koper.

Reka izvira v dolini pod Sv. Antonom in se danes izliva v Koprski zaliv (včasih se je izlivala v Škocjanski zatok). Del njene struge je umetno reguliran zaradi protipoplavne zaščite. V slikoviti vodni krajini Badaševice se prepletajo zgodbe vinskih trt, tradicionalnih obmorskih vasi ter urbanega središča, vpetega v slovensko okno v svet – luko Koper. Ob starem toku Badaševice je izredno pomemben biodiverzitetni park Škocjanski zatok, ki dokazuje, da je mogoč sonaravni razvoj v času neprestane urbanizacije. Skrb za dobro ekološko stanje voda, tako rečnega kot tudi morskega sveta, je pomembno vodilo za prihodnost ter opomin za ljudi, ki živijo ter delajo v tej občutljivi vodni krajini.